Безциментна фиксация на ацетабулума при дисплазична тазобедрена става

064_BG

Вашият коментар